hlavní okno

TIP: Chcete přidělit comixu body? Zaregistrovaní mohou!

Pololetní vysvědčení

comix by BATRACHUS

Ruština: 4  Matematika: 5  Hudební výchova: 4  Tělesná výchova: 4  Občanská výchova: 3

Fyzika: 4  Přírodopis: 5  Dějepis: 3  Zeměpis: 4  Výtvarná výchova: 5

Učit se, učit se, učit se!

obr.1 obr.2 obr.3

Ke stripu nejsou zatím žádné komentáře.

Vložení komentáře je umožněno tady.