hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-991-nakymeno--abraham-uci-alberta-prislovi

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-991-nakymeno--abraham-uci-alberta-prislovi
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-991-nakymeno--abraham-uci-alberta-prislovi">http://comix.spaceport.cz/strip-991-nakymeno--abraham-uci-alberta-prislovi</a>

přímý link (2):
Abraham učí Alberta přísloví
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-991-nakymeno--abraham-uci-alberta-prislovi">Abraham učí Alberta přísloví</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-991-nakymeno--abraham-uci-alberta-prislovi"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Abraham učí Alberta přísloví" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-991-nakymeno--abraham-uci-alberta-prislovi"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Abraham učí Alberta přísloví" /></a>