hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-990-rou--bytova-situace

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-990-rou--bytova-situace
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-990-rou--bytova-situace">http://comix.spaceport.cz/strip-990-rou--bytova-situace</a>

přímý link (2):
Bytová situace
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-990-rou--bytova-situace">Bytová situace</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-990-rou--bytova-situace"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Bytová situace" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-990-rou--bytova-situace"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Bytová situace" /></a>