hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-911-smartus--porekadla-ii

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-911-smartus--porekadla-ii
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-911-smartus--porekadla-ii">http://comix.spaceport.cz/strip-911-smartus--porekadla-ii</a>

přímý link (2):
Pořekadla II
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-911-smartus--porekadla-ii">Pořekadla II</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-911-smartus--porekadla-ii"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Pořekadla II" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-911-smartus--porekadla-ii"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Pořekadla II" /></a>