hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-665-nakymeno--dan-muzsky-sovinista

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-665-nakymeno--dan-muzsky-sovinista
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-665-nakymeno--dan-muzsky-sovinista">http://comix.spaceport.cz/strip-665-nakymeno--dan-muzsky-sovinista</a>

přímý link (2):
Dan mužský šovinista
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-665-nakymeno--dan-muzsky-sovinista">Dan mužský šovinista</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-665-nakymeno--dan-muzsky-sovinista"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Dan mužský šovinista" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-665-nakymeno--dan-muzsky-sovinista"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Dan mužský šovinista" /></a>