hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-584-jetmouse--psi-nebo-kocky

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-584-jetmouse--psi-nebo-kocky
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-584-jetmouse--psi-nebo-kocky">http://comix.spaceport.cz/strip-584-jetmouse--psi-nebo-kocky</a>

přímý link (2):
Psi nebo kočky?
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-584-jetmouse--psi-nebo-kocky">Psi nebo kočky?</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-584-jetmouse--psi-nebo-kocky"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Psi nebo kočky?" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-584-jetmouse--psi-nebo-kocky"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Psi nebo kočky?" /></a>