hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-444-smartus--svetlo-na-konci-tunelu

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-444-smartus--svetlo-na-konci-tunelu
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-444-smartus--svetlo-na-konci-tunelu">http://comix.spaceport.cz/strip-444-smartus--svetlo-na-konci-tunelu</a>

přímý link (2):
Světlo na konci tunelu
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-444-smartus--svetlo-na-konci-tunelu">Světlo na konci tunelu</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-444-smartus--svetlo-na-konci-tunelu"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Světlo na konci tunelu" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-444-smartus--svetlo-na-konci-tunelu"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Světlo na konci tunelu" /></a>