hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-3147-zelda--naprosto-necekana-pointa

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-3147-zelda--naprosto-necekana-pointa
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-3147-zelda--naprosto-necekana-pointa">http://comix.spaceport.cz/strip-3147-zelda--naprosto-necekana-pointa</a>

přímý link (2):
Naprosto nečekaná pointa
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-3147-zelda--naprosto-necekana-pointa">Naprosto nečekaná pointa</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-3147-zelda--naprosto-necekana-pointa"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Naprosto nečekaná pointa" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-3147-zelda--naprosto-necekana-pointa"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Naprosto nečekaná pointa" /></a>