hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-3044-lee-nay--jirkovy-ridicske-schopnosti

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-3044-lee-nay--jirkovy-ridicske-schopnosti
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-3044-lee-nay--jirkovy-ridicske-schopnosti">http://comix.spaceport.cz/strip-3044-lee-nay--jirkovy-ridicske-schopnosti</a>

přímý link (2):
Jirkovy řidičské schopnosti
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-3044-lee-nay--jirkovy-ridicske-schopnosti">Jirkovy řidičské schopnosti</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-3044-lee-nay--jirkovy-ridicske-schopnosti"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Jirkovy řidičské schopnosti" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-3044-lee-nay--jirkovy-ridicske-schopnosti"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Jirkovy řidičské schopnosti" /></a>