hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-2962-harder--troska-dolfiho

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-2962-harder--troska-dolfiho
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-2962-harder--troska-dolfiho">http://comix.spaceport.cz/strip-2962-harder--troska-dolfiho</a>

přímý link (2):
Troška Dolfiho
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-2962-harder--troska-dolfiho">Troška Dolfiho</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-2962-harder--troska-dolfiho"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Troška Dolfiho" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-2962-harder--troska-dolfiho"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Troška Dolfiho" /></a>