hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-2779-joy--rath-sucker-macek

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-2779-joy--rath-sucker-macek
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-2779-joy--rath-sucker-macek">http://comix.spaceport.cz/strip-2779-joy--rath-sucker-macek</a>

přímý link (2):
Rath Sucker Macek
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-2779-joy--rath-sucker-macek">Rath Sucker Macek</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-2779-joy--rath-sucker-macek"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Rath Sucker Macek" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-2779-joy--rath-sucker-macek"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Rath Sucker Macek" /></a>