hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-2745-babraque--jmenuji-se--tedy-jsem---james-bond-theme

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-2745-babraque--jmenuji-se--tedy-jsem---james-bond-theme
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-2745-babraque--jmenuji-se--tedy-jsem---james-bond-theme">http://comix.spaceport.cz/strip-2745-babraque--jmenuji-se--tedy-jsem---james-bond-theme</a>

přímý link (2):
Jmenuji se, tedy jsem! (James Bond Theme)
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-2745-babraque--jmenuji-se--tedy-jsem---james-bond-theme">Jmenuji se, tedy jsem! (James Bond Theme)</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-2745-babraque--jmenuji-se--tedy-jsem---james-bond-theme"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Jmenuji se, tedy jsem! (James Bond Theme)" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-2745-babraque--jmenuji-se--tedy-jsem---james-bond-theme"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Jmenuji se, tedy jsem! (James Bond Theme)" /></a>