hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-2546-scalex--opoce-odmita-publikovat

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-2546-scalex--opoce-odmita-publikovat
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-2546-scalex--opoce-odmita-publikovat">http://comix.spaceport.cz/strip-2546-scalex--opoce-odmita-publikovat</a>

přímý link (2):
Opoce odmítá publikovat
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-2546-scalex--opoce-odmita-publikovat">Opoce odmítá publikovat</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-2546-scalex--opoce-odmita-publikovat"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Opoce odmítá publikovat" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-2546-scalex--opoce-odmita-publikovat"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Opoce odmítá publikovat" /></a>