hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-2521-necromancker--rath-se-priznava

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-2521-necromancker--rath-se-priznava
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-2521-necromancker--rath-se-priznava">http://comix.spaceport.cz/strip-2521-necromancker--rath-se-priznava</a>

přímý link (2):
Rath se přiznava
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-2521-necromancker--rath-se-priznava">Rath se přiznava</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-2521-necromancker--rath-se-priznava"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Rath se přiznava" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-2521-necromancker--rath-se-priznava"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Rath se přiznava" /></a>