hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-2520-quagaar--jak-se-slobodan-v-prach-obratil

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-2520-quagaar--jak-se-slobodan-v-prach-obratil
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-2520-quagaar--jak-se-slobodan-v-prach-obratil">http://comix.spaceport.cz/strip-2520-quagaar--jak-se-slobodan-v-prach-obratil</a>

přímý link (2):
Jak se Slobodan v prach obrátil . . .
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-2520-quagaar--jak-se-slobodan-v-prach-obratil">Jak se Slobodan v prach obrátil . . .</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-2520-quagaar--jak-se-slobodan-v-prach-obratil"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Jak se Slobodan v prach obrátil . . ." /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-2520-quagaar--jak-se-slobodan-v-prach-obratil"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Jak se Slobodan v prach obrátil . . ." /></a>