hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-2434-quagaar--tomasova-karikatura

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-2434-quagaar--tomasova-karikatura
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-2434-quagaar--tomasova-karikatura">http://comix.spaceport.cz/strip-2434-quagaar--tomasova-karikatura</a>

přímý link (2):
Tomášova karikatura
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-2434-quagaar--tomasova-karikatura">Tomášova karikatura</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-2434-quagaar--tomasova-karikatura"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Tomášova karikatura" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-2434-quagaar--tomasova-karikatura"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Tomášova karikatura" /></a>