hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-2342-quagaar--delani-do-politiky

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-2342-quagaar--delani-do-politiky
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-2342-quagaar--delani-do-politiky">http://comix.spaceport.cz/strip-2342-quagaar--delani-do-politiky</a>

přímý link (2):
Dělání do politiky.
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-2342-quagaar--delani-do-politiky">Dělání do politiky.</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-2342-quagaar--delani-do-politiky"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Dělání do politiky." /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-2342-quagaar--delani-do-politiky"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Dělání do politiky." /></a>