hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-2297-quagaar--problemy-dozorciho-brany

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-2297-quagaar--problemy-dozorciho-brany
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-2297-quagaar--problemy-dozorciho-brany">http://comix.spaceport.cz/strip-2297-quagaar--problemy-dozorciho-brany</a>

přímý link (2):
Problémy dozorčího brány
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-2297-quagaar--problemy-dozorciho-brany">Problémy dozorčího brány</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-2297-quagaar--problemy-dozorciho-brany"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Problémy dozorčího brány" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-2297-quagaar--problemy-dozorciho-brany"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Problémy dozorčího brány" /></a>