hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-2030-davesade--bozske-zamysleni

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-2030-davesade--bozske-zamysleni
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-2030-davesade--bozske-zamysleni">http://comix.spaceport.cz/strip-2030-davesade--bozske-zamysleni</a>

přímý link (2):
Božské zamyšlení
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-2030-davesade--bozske-zamysleni">Božské zamyšlení</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-2030-davesade--bozske-zamysleni"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Božské zamyšlení" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-2030-davesade--bozske-zamysleni"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Božské zamyšlení" /></a>