hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-2025-kramflek--opocensky-pred-soudem

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-2025-kramflek--opocensky-pred-soudem
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-2025-kramflek--opocensky-pred-soudem">http://comix.spaceport.cz/strip-2025-kramflek--opocensky-pred-soudem</a>

přímý link (2):
Opočenský před soudem
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-2025-kramflek--opocensky-pred-soudem">Opočenský před soudem</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-2025-kramflek--opocensky-pred-soudem"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Opočenský před soudem" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-2025-kramflek--opocensky-pred-soudem"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Opočenský před soudem" /></a>