hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-202-kramflek--texty-mych-pisni

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-202-kramflek--texty-mych-pisni
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-202-kramflek--texty-mych-pisni">http://comix.spaceport.cz/strip-202-kramflek--texty-mych-pisni</a>

přímý link (2):
Texty mých písní
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-202-kramflek--texty-mych-pisni">Texty mých písní</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-202-kramflek--texty-mych-pisni"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Texty mých písní" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-202-kramflek--texty-mych-pisni"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Texty mých písní" /></a>