hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-1904-tutchek--iq-testy-svetu-vladnou

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-1904-tutchek--iq-testy-svetu-vladnou
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1904-tutchek--iq-testy-svetu-vladnou">http://comix.spaceport.cz/strip-1904-tutchek--iq-testy-svetu-vladnou</a>

přímý link (2):
IQ testy světu vládnou
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1904-tutchek--iq-testy-svetu-vladnou">IQ testy světu vládnou</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1904-tutchek--iq-testy-svetu-vladnou"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="IQ testy světu vládnou" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1904-tutchek--iq-testy-svetu-vladnou"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="IQ testy světu vládnou" /></a>