hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-1834-welt--ukladejte-penize-do-alkoholu

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-1834-welt--ukladejte-penize-do-alkoholu
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1834-welt--ukladejte-penize-do-alkoholu">http://comix.spaceport.cz/strip-1834-welt--ukladejte-penize-do-alkoholu</a>

přímý link (2):
Ukládejte peníze do alkoholu!
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1834-welt--ukladejte-penize-do-alkoholu">Ukládejte peníze do alkoholu!</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1834-welt--ukladejte-penize-do-alkoholu"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Ukládejte peníze do alkoholu!" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1834-welt--ukladejte-penize-do-alkoholu"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Ukládejte peníze do alkoholu!" /></a>