hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-1809-jetmouse--anne-cte-novinky

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-1809-jetmouse--anne-cte-novinky
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1809-jetmouse--anne-cte-novinky">http://comix.spaceport.cz/strip-1809-jetmouse--anne-cte-novinky</a>

přímý link (2):
Anne čte Novinky
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1809-jetmouse--anne-cte-novinky">Anne čte Novinky</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1809-jetmouse--anne-cte-novinky"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Anne čte Novinky" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1809-jetmouse--anne-cte-novinky"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Anne čte Novinky" /></a>