hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-1793-davesade--danuv-flashback

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-1793-davesade--danuv-flashback
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1793-davesade--danuv-flashback">http://comix.spaceport.cz/strip-1793-davesade--danuv-flashback</a>

přímý link (2):
Danův flashback
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1793-davesade--danuv-flashback">Danův flashback</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1793-davesade--danuv-flashback"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Danův flashback" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1793-davesade--danuv-flashback"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Danův flashback" /></a>