hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-1733-kramflek--abrahamova-basen

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-1733-kramflek--abrahamova-basen
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1733-kramflek--abrahamova-basen">http://comix.spaceport.cz/strip-1733-kramflek--abrahamova-basen</a>

přímý link (2):
Abrahamova báseň
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1733-kramflek--abrahamova-basen">Abrahamova báseň</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1733-kramflek--abrahamova-basen"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Abrahamova báseň" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1733-kramflek--abrahamova-basen"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Abrahamova báseň" /></a>