hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-1649-harder--paroubkova-zena

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-1649-harder--paroubkova-zena
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1649-harder--paroubkova-zena">http://comix.spaceport.cz/strip-1649-harder--paroubkova-zena</a>

přímý link (2):
Paroubkova žena
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1649-harder--paroubkova-zena">Paroubkova žena</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1649-harder--paroubkova-zena"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Paroubkova žena" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1649-harder--paroubkova-zena"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Paroubkova žena" /></a>