hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-1532-v-tech--tri-zlate-vlasy

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-1532-v-tech--tri-zlate-vlasy
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1532-v-tech--tri-zlate-vlasy">http://comix.spaceport.cz/strip-1532-v-tech--tri-zlate-vlasy</a>

přímý link (2):
Tři zlaté vlasy
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1532-v-tech--tri-zlate-vlasy">Tři zlaté vlasy</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1532-v-tech--tri-zlate-vlasy"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Tři zlaté vlasy" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1532-v-tech--tri-zlate-vlasy"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Tři zlaté vlasy" /></a>