hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-1528-v-tech--sigmundovo-ohrazeni

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-1528-v-tech--sigmundovo-ohrazeni
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1528-v-tech--sigmundovo-ohrazeni">http://comix.spaceport.cz/strip-1528-v-tech--sigmundovo-ohrazeni</a>

přímý link (2):
Sigmundovo ohrazení
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1528-v-tech--sigmundovo-ohrazeni">Sigmundovo ohrazení</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1528-v-tech--sigmundovo-ohrazeni"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Sigmundovo ohrazení" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1528-v-tech--sigmundovo-ohrazeni"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Sigmundovo ohrazení" /></a>