hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-13725-harder--ucel-sveti-prostredky

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-13725-harder--ucel-sveti-prostredky
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-13725-harder--ucel-sveti-prostredky">http://comix.spaceport.cz/strip-13725-harder--ucel-sveti-prostredky</a>

přímý link (2):
Účel světí prostředky
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-13725-harder--ucel-sveti-prostredky">Účel světí prostředky</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-13725-harder--ucel-sveti-prostredky"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Účel světí prostředky" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-13725-harder--ucel-sveti-prostredky"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Účel světí prostředky" /></a>