hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-13722-harder--z-odborneho-casopisu

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-13722-harder--z-odborneho-casopisu
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-13722-harder--z-odborneho-casopisu">http://comix.spaceport.cz/strip-13722-harder--z-odborneho-casopisu</a>

přímý link (2):
Z odborného časopisu
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-13722-harder--z-odborneho-casopisu">Z odborného časopisu</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-13722-harder--z-odborneho-casopisu"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Z odborného časopisu" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-13722-harder--z-odborneho-casopisu"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Z odborného časopisu" /></a>