hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-13714-ctokokotob--pofiderni-partnerska-porada-dr--freuda--jak-nelecit-karpalni-tun

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-13714-ctokokotob--pofiderni-partnerska-porada-dr--freuda--jak-nelecit-karpalni-tun
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-13714-ctokokotob--pofiderni-partnerska-porada-dr--freuda--jak-nelecit-karpalni-tun">http://comix.spaceport.cz/strip-13714-ctokokotob--pofiderni-partnerska-porada-dr--freuda--jak-nelecit-karpalni-tun</a>

přímý link (2):
Pofiderní partnerská porada dr. Freuda: Jak neléčit karpální tun
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-13714-ctokokotob--pofiderni-partnerska-porada-dr--freuda--jak-nelecit-karpalni-tun">Pofiderní partnerská porada dr. Freuda: Jak neléčit karpální tun</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-13714-ctokokotob--pofiderni-partnerska-porada-dr--freuda--jak-nelecit-karpalni-tun"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Pofiderní partnerská porada dr. Freuda: Jak neléčit karpální tun" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-13714-ctokokotob--pofiderni-partnerska-porada-dr--freuda--jak-nelecit-karpalni-tun"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Pofiderní partnerská porada dr. Freuda: Jak neléčit karpální tun" /></a>