hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-13711-henry--rusko-neni-hlavni-problem

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-13711-henry--rusko-neni-hlavni-problem
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-13711-henry--rusko-neni-hlavni-problem">http://comix.spaceport.cz/strip-13711-henry--rusko-neni-hlavni-problem</a>

přímý link (2):
Rusko není hlavní problém
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-13711-henry--rusko-neni-hlavni-problem">Rusko není hlavní problém</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-13711-henry--rusko-neni-hlavni-problem"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Rusko není hlavní problém" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-13711-henry--rusko-neni-hlavni-problem"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Rusko není hlavní problém" /></a>