hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-13704-blek--porucha-na-osobnosti

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-13704-blek--porucha-na-osobnosti
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-13704-blek--porucha-na-osobnosti">http://comix.spaceport.cz/strip-13704-blek--porucha-na-osobnosti</a>

přímý link (2):
Porucha na osobnosti
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-13704-blek--porucha-na-osobnosti">Porucha na osobnosti</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-13704-blek--porucha-na-osobnosti"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Porucha na osobnosti" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-13704-blek--porucha-na-osobnosti"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Porucha na osobnosti" /></a>