hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-13703-spaceboy--spravcovske-priority

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-13703-spaceboy--spravcovske-priority
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-13703-spaceboy--spravcovske-priority">http://comix.spaceport.cz/strip-13703-spaceboy--spravcovske-priority</a>

přímý link (2):
Správcovské priority
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-13703-spaceboy--spravcovske-priority">Správcovské priority</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-13703-spaceboy--spravcovske-priority"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Správcovské priority" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-13703-spaceboy--spravcovske-priority"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Správcovské priority" /></a>