hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-13701-spaceboy--zasadni-prohlaseni

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-13701-spaceboy--zasadni-prohlaseni
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-13701-spaceboy--zasadni-prohlaseni">http://comix.spaceport.cz/strip-13701-spaceboy--zasadni-prohlaseni</a>

přímý link (2):
Zásadní prohlášení
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-13701-spaceboy--zasadni-prohlaseni">Zásadní prohlášení</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-13701-spaceboy--zasadni-prohlaseni"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Zásadní prohlášení" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-13701-spaceboy--zasadni-prohlaseni"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Zásadní prohlášení" /></a>