link
hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/index.php?id=13697

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/index.php?id=13697
<a href="http://comix.spaceport.cz/index.php?id=13697">http://comix.spaceport.cz/index.php?id=13697</a>

přímý link (2):
Sobec
<a href="http://comix.spaceport.cz/index.php?id=13697">Sobec</a>

obrázkový link:
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/index.php?id=13697"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Sobec" /></a>
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/index.php?id=13697"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Sobec" /></a>

přímý mail
Samozřejmě je možné odkaz poslat i přímým mailem kamarádovi, šéfovi atd...