hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-13653-ctokokotob--bily-sex

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-13653-ctokokotob--bily-sex
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-13653-ctokokotob--bily-sex">http://comix.spaceport.cz/strip-13653-ctokokotob--bily-sex</a>

přímý link (2):
Bílý sex
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-13653-ctokokotob--bily-sex">Bílý sex</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-13653-ctokokotob--bily-sex"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Bílý sex" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-13653-ctokokotob--bily-sex"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Bílý sex" /></a>