hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-1362-docvop--senzacni-objev-na-poli-astronomie

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-1362-docvop--senzacni-objev-na-poli-astronomie
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1362-docvop--senzacni-objev-na-poli-astronomie">http://comix.spaceport.cz/strip-1362-docvop--senzacni-objev-na-poli-astronomie</a>

přímý link (2):
Senzační objev na poli astronomie
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1362-docvop--senzacni-objev-na-poli-astronomie">Senzační objev na poli astronomie</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1362-docvop--senzacni-objev-na-poli-astronomie"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Senzační objev na poli astronomie" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1362-docvop--senzacni-objev-na-poli-astronomie"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Senzační objev na poli astronomie" /></a>