hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-1352-kramflek--danovo-novorocni-predsevzeti

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-1352-kramflek--danovo-novorocni-predsevzeti
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1352-kramflek--danovo-novorocni-predsevzeti">http://comix.spaceport.cz/strip-1352-kramflek--danovo-novorocni-predsevzeti</a>

přímý link (2):
Danovo novoroční předsevzetí
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1352-kramflek--danovo-novorocni-predsevzeti">Danovo novoroční předsevzetí</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1352-kramflek--danovo-novorocni-predsevzeti"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Danovo novoroční předsevzetí" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1352-kramflek--danovo-novorocni-predsevzeti"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Danovo novoroční předsevzetí" /></a>