hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-13475-cherchela--klikari-hnusny---mazanci--mazlici

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-13475-cherchela--klikari-hnusny---mazanci--mazlici
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-13475-cherchela--klikari-hnusny---mazanci--mazlici">http://comix.spaceport.cz/strip-13475-cherchela--klikari-hnusny---mazanci--mazlici</a>

přímý link (2):
Klikaři hnusný! Mazánci! Mazlíci!
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-13475-cherchela--klikari-hnusny---mazanci--mazlici">Klikaři hnusný! Mazánci! Mazlíci!</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-13475-cherchela--klikari-hnusny---mazanci--mazlici"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Klikaři hnusný! Mazánci! Mazlíci!" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-13475-cherchela--klikari-hnusny---mazanci--mazlici"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Klikaři hnusný! Mazánci! Mazlíci!" /></a>