hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-1332-elka--nepovedeny-podnikovy-vecirek

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-1332-elka--nepovedeny-podnikovy-vecirek
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1332-elka--nepovedeny-podnikovy-vecirek">http://comix.spaceport.cz/strip-1332-elka--nepovedeny-podnikovy-vecirek</a>

přímý link (2):
Nepovedený podnikový večírek
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1332-elka--nepovedeny-podnikovy-vecirek">Nepovedený podnikový večírek</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1332-elka--nepovedeny-podnikovy-vecirek"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Nepovedený podnikový večírek" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1332-elka--nepovedeny-podnikovy-vecirek"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Nepovedený podnikový večírek" /></a>