hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-13229-ctokokotob--pravda-vitezi

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-13229-ctokokotob--pravda-vitezi
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-13229-ctokokotob--pravda-vitezi">http://comix.spaceport.cz/strip-13229-ctokokotob--pravda-vitezi</a>

přímý link (2):
Pravda vítězí
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-13229-ctokokotob--pravda-vitezi">Pravda vítězí</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-13229-ctokokotob--pravda-vitezi"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Pravda vítězí" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-13229-ctokokotob--pravda-vitezi"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Pravda vítězí" /></a>