hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-13224-ctokokotob--zatloukat-zatloukat-zatloukat

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-13224-ctokokotob--zatloukat-zatloukat-zatloukat
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-13224-ctokokotob--zatloukat-zatloukat-zatloukat">http://comix.spaceport.cz/strip-13224-ctokokotob--zatloukat-zatloukat-zatloukat</a>

přímý link (2):
Zatloukat zatloukat zatloukat
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-13224-ctokokotob--zatloukat-zatloukat-zatloukat">Zatloukat zatloukat zatloukat</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-13224-ctokokotob--zatloukat-zatloukat-zatloukat"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Zatloukat zatloukat zatloukat" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-13224-ctokokotob--zatloukat-zatloukat-zatloukat"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Zatloukat zatloukat zatloukat" /></a>