hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-13141-ctokokotob--jiny-kraj--jiny-mrav

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-13141-ctokokotob--jiny-kraj--jiny-mrav
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-13141-ctokokotob--jiny-kraj--jiny-mrav">http://comix.spaceport.cz/strip-13141-ctokokotob--jiny-kraj--jiny-mrav</a>

přímý link (2):
Jiný kraj, jiný mrav
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-13141-ctokokotob--jiny-kraj--jiny-mrav">Jiný kraj, jiný mrav</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-13141-ctokokotob--jiny-kraj--jiny-mrav"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Jiný kraj, jiný mrav" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-13141-ctokokotob--jiny-kraj--jiny-mrav"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Jiný kraj, jiný mrav" /></a>