hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-13000-batrachus--kouzelny-dedecek

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-13000-batrachus--kouzelny-dedecek
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-13000-batrachus--kouzelny-dedecek">http://comix.spaceport.cz/strip-13000-batrachus--kouzelny-dedecek</a>

přímý link (2):
Kouzelný dědeček
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-13000-batrachus--kouzelny-dedecek">Kouzelný dědeček</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-13000-batrachus--kouzelny-dedecek"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Kouzelný dědeček" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-13000-batrachus--kouzelny-dedecek"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Kouzelný dědeček" /></a>