hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-12971-matrix--svaty-martin

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-12971-matrix--svaty-martin
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-12971-matrix--svaty-martin">http://comix.spaceport.cz/strip-12971-matrix--svaty-martin</a>

přímý link (2):
Svatý Martin
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-12971-matrix--svaty-martin">Svatý Martin</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-12971-matrix--svaty-martin"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Svatý Martin" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-12971-matrix--svaty-martin"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Svatý Martin" /></a>