hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-12889-bedrich--diagnostika-pouhym-okem

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-12889-bedrich--diagnostika-pouhym-okem
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-12889-bedrich--diagnostika-pouhym-okem">http://comix.spaceport.cz/strip-12889-bedrich--diagnostika-pouhym-okem</a>

přímý link (2):
Diagnostika pouhým okem
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-12889-bedrich--diagnostika-pouhym-okem">Diagnostika pouhým okem</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-12889-bedrich--diagnostika-pouhym-okem"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Diagnostika pouhým okem" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-12889-bedrich--diagnostika-pouhym-okem"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Diagnostika pouhým okem" /></a>