hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-12848-matrix--zarazenost

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-12848-matrix--zarazenost
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-12848-matrix--zarazenost">http://comix.spaceport.cz/strip-12848-matrix--zarazenost</a>

přímý link (2):
Zaraženost
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-12848-matrix--zarazenost">Zaraženost</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-12848-matrix--zarazenost"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Zaraženost" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-12848-matrix--zarazenost"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Zaraženost" /></a>