hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-12828-ctokokotob--navrat-zakona-do-ceskych-zemi

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-12828-ctokokotob--navrat-zakona-do-ceskych-zemi
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-12828-ctokokotob--navrat-zakona-do-ceskych-zemi">http://comix.spaceport.cz/strip-12828-ctokokotob--navrat-zakona-do-ceskych-zemi</a>

přímý link (2):
Návrat zákona do Českých zemí
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-12828-ctokokotob--navrat-zakona-do-ceskych-zemi">Návrat zákona do Českých zemí</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-12828-ctokokotob--navrat-zakona-do-ceskych-zemi"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Návrat zákona do Českých zemí" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-12828-ctokokotob--navrat-zakona-do-ceskych-zemi"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Návrat zákona do Českých zemí" /></a>